Stránky

19. 4. 2017

Diplomkový checklist

Předstartovní příprava letu není jednoduchá věc. Stačí se podívat na kokpit. Takových čudlíků, budíků a světýlek. Aby se předcházelo chybám, tak v leteckém průmyslu zavedli takzvané checklisty. Pilot má na papírku napsanou posloupnost úkonů k jednotlivým předstartovním operacím (momentálně to mají už v softwaru letadla a kliká to na displeji). To proto, aby na něco nezapoměl a let neskončil tragédií. Pokud jste viděli seriál Letecké katastrofy, pár dílů se věnovalo právě checklistům.

Diplomka je věc netriviální a dobře ji odevzdat znamená provést spoustu úkonů. Tak jako start letadla. Navíc vy startujete poprvé (BP) a nebo podruhé (DP). Rozhodl jsem se udělat vám checklist. Prostě seznam důležitých úkonů, které je dobré zkontrolovat před tím, než odevzdáte a obhájíte.

Checklist v "pěkné" formě je zde na GDocs: Diplomkový checklist. Prosím vytiskněte si ho, pište si do něj poznámky a odfajfkujte si to, co máte hotovo. Pokud vám tam něco chybí, přebývá, tak prosím vložte komentář do toho dokumentu. Časem udělám update.

Uporoznění: Ne vše je vyčerpávající výčet. Například o typografii se píšou knihy, nelze ji zobecnit na pár odrážek. Spíše chápejte checklist jako vychytání těch největších much (podle mých zkušeností) a vyhnutí se "pádu".Text práce

Struktura

 • Je z textu jasné (ideálně ze struktury kapitol), že byly splněny všechny body zadání?
 • V textu se nevyskytuje kapitola co má méně než čtyři strany (úvod a závěr nepočítám). Pokud ano, pořeším s vedoucím co s tím.
 • Každá sekce má alespoň jeden odstavec textu.

Obrázky a grafy

 • Všechny obrázky a grafy mají slušný popisek, který popisuje, co na obrázku vidím a není to tak třeba složitě dohledávat v textu. Může mít více než jeden řádek.
 • Obrázek je na jedné straně s textem, který ho popisuje (pokud to jen trošku jde). Nechci, aby čtenář pořád obracel list.
 • Pokud jsem obrázek převzal, tak je to v popisku zmíněno (Převzato z [XY])
 • Font je 8 a více
 • Pokud to jen trochu jde, používám vektorovou grafiku.
 • V textu se odkazuji do všech obrázků / grafů.
 • Grafy mají popsané osy. Pokud jde o i numerické hodnoty, graf obsahuje mřížku.
 • Pokud porovnávám výsledky, dělám závěry tak ideálně v jednom grafu nebo jedné tabulce. Čtenář by měl mít jasný závěr “na dlani”

Rovnice

 • Rovnice jsou číslovány (pokud se na ně v textu odkazujeme).
 • Za rovnicí je vysvětlení všech proměnných, fcí, .., (které se v textu zatím nedefinovaly) - pokud je rovnice součástí textu.

Citace

 • URL adresy na služby, projekty, zdroje, github, podobné služby, knihovny citovat jako footnote.
 • Pokud cituji z nějakého on-line textu zjistím, jestli není text i ve formě článku, knihy, ... (např. PDF vědeckého článku se cituje jako článek a ne jako URL).
 • Rozumná citace má autora, název článku/knihy, rok vydání, ISBN/ISSN, vydavatele, název konference.
 • Pokud provádím přímou citaci (Copy/Paste), pak tato je v uvozovkách a jasně označena (italika, odsazení), ihned za nimi je odkaz na příslušný zdroj.

Typografie

 • Nepřetékají mi řádky přes okraj.
 • Používám nedělitelnou mezeru u čísel a předložek.

Jazyk

 • Pokud si nejsem jistý svými jazykovými schopnostmi, nechal jsem si text přečíst od alespoň jednoho dalšího člověka, který umí dobře česky / anglicky / slovensky.
 • Nepoužívám hovorové výrazy
 • Použil jsem spellchecker = v práci nejsou překlepy.

Výsledek (software)

 • URL projektu / služby / aplikace dát jasně a viditelně do úvodu a závěru
 • Zdrojáky jsou na CD včetně krátkého Read.me, kde co je
 • Dotazníky, podrobné statistiky výsledků, odpovědi jsem dal do přílohy textu (výcuc pokud je toho opravdu hodně) a také digitalizované na CD.
 • Na začátku každého souboru (zdrojáky, atd..) je hlavička popisující autorství a eventuálně licenci.
 • Zdrojáky by měly být komentovány. Nepíši je kvůli sobě, ale aby jim rozuměl i někdo jiný.

Před odevzdáním

 • Nechávám finální text ještě jednou přečíst alespoň jedním cizím člověkem.
 • Použil jsem opět spellchecker.
 • Nechávám anglický abstrakt ještě jednou přečíst alespoň jedním člověkem co opravdu dobře umí anglicky.

Odevzdání

 • Zkontroloval jsem si, že nemám překlep v názvu práce.
 • Mám objednané desky 3x (2x odevzdávám a jednou na památku).
 • Vytiskl jsem práci barevně 3x (2x odevzdávám a jednou na památku).
 • Vložil jsem do práce originální zadání a do druhé kopie jeho kopii
 • Nechal jsem práci vyvázat.
 • Přiložil jsem CD/DVD, které jsem podepsal (login a název práce).
 • Podepsal jsem v textu prohlášení.
 • Odevzdal jsem práci na studijním.
 • Odevzdal jsem elektronicky potřebné materiály do WISu.

Po odevzdání

 • Ihned po odevzdání, jsem kontaktoval oponenta a nabídl mu předvedení své práce.
 • Přečetl jsem si posudky. Zamyslel jsem se nad tím, co mi vytýkají a co chválí.
 • Nechám podepsat výstupní list.

Prezentace ke státnicím

 • Vytvořím prezentaci.. cca 5-12 slidů je OK (závisí na stylu prezentace). Zaměřím se na to abych řekl: Co jsem udělal, proč, co je mým přínosem, jak to dopadlo.
 • Za konec prezentace (slide s “Děkuji za pozornost”) připravím stručné odpovědi na otázky oponenta.
 • Prezentaci si alespoň 20 krát vyzkouším na nečisto během cca 4 dní.
 • Připravím si prezentaci jak na flashku, tak i on-line dostupnou (kdyby nešla načíst z USB).

Na státnicích

 • Přijdu cca o 1 hodinu dříve.
 • Jak mě zavolají, vejdu dovnitř, pozdravím, spustím prezentaci.
 • Na vyzvání předsedy odprezentuji (po “Děkuji za pozornost”).
 • Předseda následně vyzve k přečtení posudků.
 • Po přečtení posudků budu vyzván k odpovědi na otázky oponenta. Použiji připravené slidy.
 • Potom začíná rozprava a komise může klást další dotazy.
 • Po ukončení rozpravy dá předseda pokyn a dostanu otázku (pokud jsem na magisterském, tak 2 otázky).
 • Člen komise, který danou otázku pokládal může upřesnit, co ho zajímá.
 • Mám 1 minutu na přípravu, kterou nemusím využít.
 • Pak začnu odpovídat..
 • Po skončení ústní části budu vyzván k odchodu. Odnesu si i flashku. Můžu po sobě smazat tabuli.
 • Komise se poradí.
 • Budu pozván zpět a bude mi sděleno hodnocení. (žádný papír nedostávám.. Pokud ano tak to znamená, že mě vyrazili a na papíře jsou pokyny co dělat dál).
 • Konec.. Toť vše!

Žádné komentáře:

Okomentovat