Stránky

31. 8. 2012

Diplomka: Vedoucí

Jak jsem dříve slíbil, vracím se k jedné ze tří entit Vaší diplomky (Vy - Téma - Vedoucí) a to k Vedoucímu.

Cílem tohoto textu je, abyste se na svým budoucím vedoucím zamysleli. Pokud se bude vaše představa od reality chování a přístupu vedoucího hodně lišit, může to být zbytečná komplikace. K sepsání mě inspiroval jeden loňský student, který měl u mne zapsanou diplomku z "grafiky". Bohužel jsem mu nebyl schopen s některými specifickými problémy poradit a odkázal ho na kolegy. Po obhajobě práce (za A) přiznal, že i přes spokojenost s mým vedením by si možná vybral vedoucího od "grafiky", aby mohl pohodlněji konzultovat technické záležitosti.

Vedoucí je člověk, který by vás měl (pro)vést strastiplnou cestou od výběru zadání až k odevzdání diplomky.
Protože je diplomka pro mnohé z vás prvním velkým projektem, vedoucí vám pomáhá eliminovat rizika spojená s vaší nezkušeností při řešení tohoto velkého projektu. 
Pozor, na některých školách může ještě existovat role nazvaná Konzultant (na FIT to tak je). Co asi tušíte:
  1. Vedoucí je obvykle autorem zadání.
  2. Vedoucí vás obvykle vede (hlídá termíny, čte textovou zprávu) a zároveň vám dělá odborného konzultanta (radí vám jaký algoritmus zvolit a proč).
Co možná nevíte:

21. 8. 2012

Jaký by měl být cíl žáka?

Přečtení této knihy mě přimělo se zamyslet nad vztahem učitel - žák. Každý, kdo chodil do školy si tento vztah umí představit. Učitel má znalosti a ty se snaží předat žákovi. Žák přijímá znalosti a učí se. Tím se snaží přiblížit učiteli. V současném školním systému se žák spíš snaží splnit cíle, které mu učitel stanoví. Tyto cíle se nachází někde mezi žákem a učitelem (množství znalostí dostatečných pro složení zkoušky). Vztah vypadá asi takto..

Jenže správný učitel by měl hledat poznání. Měl by mít nějaký cíl a snažit se ho dosáhnout. Ne jen sedět a předávat své znalosti. Dalo by se to znázornit asi takto..
Problém je, že v tomto případě žák učitele nikdy nedohoní, a hlavně má nesprávný cíl - svého učitele. Proto by dobrý učitel a dobrý žák měli usilovat o tentýž cíl. Jedině pak má žák šanci dosáhnout či překročit úroveň svého učitele.

Nepokoušíme se napodobovat své mistry, ale snažíme se nalézat to, co se usilovali nalézt oni.
krédo filosofů Dálného Východu