Stránky

19. 11. 2011

Co je to Lean Startup?

Dočetl jsem knihu The Lean Startup (Eric Ries). Knihu, která krásně propojuje The Four Steps to the Epiphany a Running Lean. The Four Steps.. je zaměřená B2B a dost procesně (podrobně rozkreslené procesy, jak se od úvodní myšlenky dostat k fungující firmě). Running Lean je zase taková kuchařka, kde je jasně ukázáno, jak postavit jednoduchou webovou službu B2C.

Eric založil, krachnul i úspěšně rozjel několik Startupů. Inspirován leaným (štíhlým) myšlením a výrobou v Toyotě se snažil dát procesu Startupu uchopitelnou formu. To se mu podařilo a nyní pracuje jako úspěšný konzultant pro aplikaci lean(ých) technik v inovacích. Proto tato kniha obsahuje asi z jedné čtvrtiny příběhy ze života více či méně známých firem.

Než se podíváme blíže na to, co nám Eric doporučuje, dáme si dvě definice a trošku "filosofie":

Startup: Proces inovace. Od studenta, který rozjíždí inovativní webovou službu. Přes nadnárodní korporaci, která spouští interní inovativní projekt jehož cílem je převratný produkt. Po vládní úřad, který se snaží zavést moderní službu pro občany. Vše jsou Startupy. Takže nezaměňovat Startup s firmou.

Lean Startup: aplikace štíhlého myšlení v procesu inovace.

Smutnou a tvrdou pravdou je, že většina Startupů selže. Většina nových produktů a služeb není úspěšných. Ale příběhy tvrdé práce, geniálních nápadů a houževnatosti přetrvávají. Proč jsou tak populární? Protože v těchto příbězích je něco půvabného. Úspěch je totiž nevyhnutelný, pokud máte ty správné "věci". A pokud se vám nedaří, tak hned máte po ruce krásnou výmluvu: Nemáme správné vybavení, Nemáme dostatečně vizionářské myšlení, Nejsme na správném místě ve správný čas, ...

Bohužel, jsou to ty nudné "věci" na kterých závisí váš úspěch nejvíc. Dobrý Startup není o správných genech nebo časování a místě. Úspěšný Startup může být vytvořen dodržováním správného procesu. Tedy: Vytvoření úspěšného Startupu se dá naučit. (prosím přečtěte si tu předchozí větu ještě jednou)

Eric ve svých startupech zákazníky měl - dokonce pravé vizionáře a early adopters. Často s nimi mluvil a ptal se jich na zpětnou vazbu. Ale nedělal přesně to, co říkali. Pouze bral jejich názor jako další informaci. Co ale se zákazníky dělal byly testy a experimenty. Tradiční podnikatelské myšlení by vám řeklo, že to nebude fungovat. Ale ono to funguje.

Proč je tolik startupů, které umírají?

První problém je nechat se zlákat dobrým plánem, strategií a pečlivým průzkumem trhu. V dřívějších dobách a ve velkých firmách byly tyto věci dobrým indikátorem úspěchu. Ale jejich aplikace na Startup nefunguje. Proč? Protože Startup operuje v prostředí s velmi vysokou nejistotou. Ve Startupu (obzvlášť pokud jste hned na začátku) nevíte kdo je váš zákazník, co chce a jaký by měl být váš produkt. Tím, jak se svět mění rychleji a rychleji, a vše je stále více nejisté, spoléhání na nějaké plány (predikce budoucnosti) je cesta do pekla. Predikce a plánování má smysl ve stabilní prostředí a s dlouhou provozní historií. Startup nemá ani historii a není ani ve stabilním prostředí. Zítra se klidně může objevit produkt, který změní váš hypotetický trh.

Druhý problém po zjištění, že tradiční plánovací řízení selhává je, že podnikatelé a investoři přešli k systému "Just Do It". Prostě do toho skočte a něco udělejte. Odpovědí je chaos. Bohužel toto také většinou nefunguje.

Kniha The Lean Startup je rozdělená do tří kapitol: Vize, Směr a Urychlení:


Vize: definuje novou disciplínu podnikatelského managementu. Identifikuje kdo je podnikatel a co je Startup. Dále definuje nový způsob, jak měřit pokrok - ověřené učení (validated learning). K dosažení učení (tedy pokroku) Startup používá přístup vědeckého experimentování. Cílem je udržitelné podnikání.

Směr: detailně popisuje metodu Lean Startup - jeden cyklus přes smyčku Vytvořit - Změřit - Poučit se. Popisuje první hypotézy (tzv. skoky víry - leap-of-faith), které přímo volají po důsledném testováním. Nový způsob vykazování (accounting) zda-li dochází k pokroku nebo ne. A metody rozhodování jestli setrvat ve vytyčeném směru (držet se skoků víry) nebo se stočit (to pivot) jinam (definovat nové skoky víry).

Urychlení: prozkoumá metody, které dovolí startupu zrychlit iterace přes smyčku Vytvořit - Změřit - Poučit se. To vše při současném růstu (stále více zákazníků). Kapitola se též dotýká některých konceptů štíhlé výroby aplikovatelných ve Startupech (5 krát proč, malé dávky), organizační struktury, a jak aplikovat Lean(ý) Startup i mimo "garážové" firmy.

Příště se podíváme na jednotlivé kapitoly a důležité techniky, které Eric doporučuje, aby váš Startup neumřel.

Žádné komentáře:

Okomentovat