Stránky

16. 12. 2011

Slovníček Lean(ého) Startupu - Typ trhu a Alternativní byznys model

Market type
A concept coined by Steve Blank to describe different types of market conditions confronting new products, comprised of existing market, re-segmented market, and new market.
Jsou tři typy trhu:
  • Nový trh: Máte ZCELA unikátní a novou službu/produkt. Tím pádem máte automaticky 100% tržní podíl. Musíte však vysvětlit zákazníkům, k čemu váš produkt je. Zákazníci pravděpodobně nepřestanou používat stávající služby/produkty, aby začali používat ten váš.
  • Existující trh: Vaše nová služba/produkt ukusuje podíl z existujícího trhu na úkor konkurence. Velikost trhu se NEzvětšuje - nepřinášíte nové zákazníky. Obvykle se snažíte konkurovat lepšími vlastnostmi (ne cenou).
  • Resegmentovaný trh: Vstupujete na trh s low-cost službou/produktem. Tím nejen, že odlákáte zákazníky konkurenci, ale přivedete také nové zákazníky (trh se zvětší). Tento trh se též týká služby/produktu, který přináší novou funkci/vlastnost. Na tu můžete přilákat nové zákazníky. Obvykle se startup nachází v resegmentovaném typu trhu.
Též je důležité:
  • Tak jak vnímá typ trhu zákazník je pro vás důležitější, než jak ho vnímáte vy. Pokud vytvoříte Facebook pro seniory, z vašeho pohledu to je resegmentace, ale z pohledu seniorů (kteří stěží ví co je to Facebook) se jedná o nový trh.
  • Typ trhu si můžete zvolit. Nový trh většinou potřebuje spoustu peněz na jeho vytvoření (vychovat si zákazníky). Totéž platí pro existující trh (spousta peněz pro boj s konkurencí). Pokud nemáte peníze (což jako startup nemáte) můžete resegmentovat trh a obsadit novou skulinku, abyste dokázali, že váš byznys je životaschopný.

Non-Traditional Business Model
Business models that do not sell a product to a customer directly for a set amount of money. For example, business models that include some element of "free" or the desire to demonstrate scale prior to revenue.
Jedná se o alternativní byznys modely, kde není přímá směna služby/produktu za peníze. Obvykle tyto modely obsahují příměs "zdarma". Pokud něco nabízíte zdarma tak:
  • můžete chtít maximální růst služby/produktu. Odstraňujete odpor, který tvoří proces platby.
  • třeba ještě nevíte, jak službu/produkt přeměnit na peníze.
  • získáváte peníze jinde. Uživatelé mají službu zdarma, ale data/informace, které takto posbírají/vytvoří prodáte za drahé peníze jinde - takzvaný Multi-sided business model.
  • nemáte odvahu otestovat, jak by obstál váš nápad proti penězům.
  • používáte Freemium. Zdarma osekaná verze, plnohodnotná verze placená.
Byznys modelům se čtivou a názornou formou věnuje například kniha Business model generation.

pozn: inspirováno knihou The Entreprenour's Guide to Customer Development

Žádné komentáře:

Okomentovat