Stránky

3. 12. 2011

Slovníček Lean(ého) Startupu - Early Adopters a Segmentace trhu

Early Adopters
Passionate, early users of new technology or products who understand its value before mainstream markets. Acquiring early adopters is important to jumpstart production adoption.
Vizionáři a nadšení uživatelé nových technologií a produktů. Mají přehled a chápou hodnotu služby/produktu dříve než ji pochopí běžný uživatel. Aktivně si vaši službu/produkt najdou a nenechají se příliž ovlivnit PR. Mají trpělivost a neváhají investovat svou energii a čas, aby vám "pomohli" službu/produkt odladit a správně pozicovat - například pomocí dotazníků, rozhovorů, testováním, atd. Jsou ochotni si službu/produkt koupit, i když je chybová a ve stádiu vývoje.

Pozor, mezi Early Adopter a běžným spotřebitelem (mass market) je "propast" (chasm). Marketing a cílení pro získání Early Adoptera na běžného spotřebitele nefunguje. Až budete muset řešit "propast", budete už se svým startupem "za vodou" :) (mimochodem tomuto problému se věnuje kniha Crossing the Chasm).

I - Innovators (nadšenci) - cca 2%
EA - Early Adopters (vizionáři) - cca 14%
EM - Early Majority (běžný spotřebitel - pragmatici) - cca 34%
LM - Late Majority (běžný spotřebitel - konzervativci) - cca 34%
S - Skeptics (odmítají) - cca 16%
1 - Tady se ve skutečnosti se startupem nacházíte a měli byste testovat své hypotézy na I a hlavně na EA.
2 - Tam si myslíte, že jste. Soustředíte se a míříte na běžného spotřebitele, aniž byste prošli přes I a EA (což je špatně).


Segmentation
The practice of breaking down a large market into smaller identifiable group of users who share specific needs and who reference each other.
Rozdělení trhu na specifické skupiny zákazníků, kteří sdílí určité potřeby a "znají se". Neplést s profilem zákazníka a nebo s "vertikálami". Zákazníci v jednom segmentu mají k sobě navzájem přístup a MOHOU společně komunikovat (follow, blog, fórum, ...). Přesto, že má zákazník z Afriky a ze Států stejnou potřebu, pokud nepoužívají stejný způsob komunikace nejsou ve stejném segmentu. Každý ze segmentů je potřeba "marketovat" odlišným způsobem. Výhody segmentu:
  • zkušenosti s vaší službou/produktem si mohou mezi sebou zákazníci sdělit.
  • tím, že se "znají" a podobně komunikují, můžete zákazníky v segmentu oslovit jednotně.
Volbou a soustředěním se na jeden segment:
  • se rychleji učíte a jste efektivní (netřeba přemýšlet nad různým marketingem pro různé segmenty).
  • můžete najít neobsazený segment (žádná konkurence).
  • se můžete stát lídrem na trhu (segmentu).
  • po jeho obsazení se lépe útočí na sousední segmenty :)

pozn: inspirováno knihou The Entreprenour's Guide to Customer Development

Žádné komentáře:

Okomentovat