Stránky

21. 8. 2012

Jaký by měl být cíl žáka?

Přečtení této knihy mě přimělo se zamyslet nad vztahem učitel - žák. Každý, kdo chodil do školy si tento vztah umí představit. Učitel má znalosti a ty se snaží předat žákovi. Žák přijímá znalosti a učí se. Tím se snaží přiblížit učiteli. V současném školním systému se žák spíš snaží splnit cíle, které mu učitel stanoví. Tyto cíle se nachází někde mezi žákem a učitelem (množství znalostí dostatečných pro složení zkoušky). Vztah vypadá asi takto..

Jenže správný učitel by měl hledat poznání. Měl by mít nějaký cíl a snažit se ho dosáhnout. Ne jen sedět a předávat své znalosti. Dalo by se to znázornit asi takto..
Problém je, že v tomto případě žák učitele nikdy nedohoní, a hlavně má nesprávný cíl - svého učitele. Proto by dobrý učitel a dobrý žák měli usilovat o tentýž cíl. Jedině pak má žák šanci dosáhnout či překročit úroveň svého učitele.

Nepokoušíme se napodobovat své mistry, ale snažíme se nalézat to, co se usilovali nalézt oni.
krédo filosofů Dálného Východu

Žádné komentáře:

Okomentovat