Stránky

16. 1. 2013

Jak poznám (pravděpodobně) úspěšného diplomanta?

Za těch pár let vedení diplomantů jsem si všiml zajímavého, i když logického, jevu. Obvykle:

...úspěšný diplomant si píše poznámky.
...diplomant - flákač si poznámky nepíše.

Co tím myslím?

Diplomanti, kteří na konzultaci chodí se sešitem, papírem nebo "umaštěným ubrouskem", kde mají poznámky a otázky ke konzultování, obvykle dosahují nadprůměrných výsledků a odvedou na diplomce "pořádný kus práce". Většinou u nich vede papírová forma poznámek. Zřídka vidím elektronickou verzi - nějaké aplikace na mobilu či notebooku.

Mám za to, že kus odvedené práce je důsledkem, nikoli příčinou, tvorby poznámek. "Poznámkování" je viditelným projevem dobré (nebo alespoň nějaké) organizace práce. Pokud se věnujete koncentrované práci na diplomce, tak vás napadají různé myšlenky, a vyvstávají všelijaké otázky. Je užitečné si vše někam poznamenat. Za tři hodiny, až budete pracovat na projektu nebo se učit na zkoušku, nemusíte na diplomku již myslet. Příprava na konzultace pak spočívá pouze v nalezení vašich poznámek, a rychlém prolétnutí, a krátkém zamyšlení nad tím, co je důležité a co není.

Pokud student poznámky nemá, pak jsou obvyklé scénáře:
  • Přijde s jednou, či dvěma konkrétními otázkami, které podrobněji diskutujeme.
  • Má hodně dobrou paměť, takže si vše pamatuje.
  • Nemá nic ke konzultování, takže přišel jen na návštěvu (a pro čárku).
Navíc, s konzultací většinou vznikají určitá TODOs, které by bylo dobré udělat. Pokud to student vše jen odkývá, a neudělá si ani čárku, mám z toho pocit "házení hrachu na zeď" - slušně řečeno.

Zkuste tedy využít diplomky i k vytvoření nebo zdokonalení návyků a technik organizovaní vlastní práce. Je to proces, který vás bude provázet celým životem.

Poznámka pro upřesnění: Pokud si děláte poznámky, neznamená to automaticky, že budete úspěšní diplomanti. A pokud si poznámky neděláte, neznamená to automaticky, že jste diplomanti - flákači.

Žádné komentáře:

Okomentovat