Stránky

16. 10. 2011

Reaktivní nebo Kreativní?

Letos jsem se rozhodl, že udělám experiment - změnu ve vypisovaných tématech BP/DP. Přestal jsem vypisovat takzvané Reaktivní diplomky a začal vypisovat takzvané Kreativní. (Ono nic není černobílé, takže i reaktivní je trochu kreativní.)

Co myslím reaktivním? Například zadání typu:
 1. Seznamte se s teorií XY.
 2. Nastudujte algoritmus Z.
 3. Implementujte algoritmus Z.
 4. Porovnejte algoritmus Z s algoritmy U a Q.
 5. Zhodnoťte dosažené výsledky a navrhněte směry dalšího vývoje.
Je to takové "bezrizikové" zadání. Pokud to nebudete flákat, tak tu diplomku prostě musíte dát. Máte jasně napsáno co dělat a jak dělat. Tošku mně na tom chybí více toho proč.

Rozhodl jsem se letos začít s experimentem kreativních zadání. Student si svůj cíl vytyčí sám, a sám se k němu též dostane. Jako prostředek jsem zvolil něco v PHP frameworku. PHP (obecně webové technologie) mají studenti rádi. Dokážou si je představit, každý v tom něco dělal, dá se to vizualizovat (GUI), atd. Fígl je v tom, že těžiště diplomky není v tom PHP. Toho očekávám asi 20%-40% z celkového úsilí.

Chci, aby studenti přišli s vlastním nápadem (webové) služby. Takové, které věří (ideálně ji chtějí nějak zpeněžit, nebo alespoň dát světu). V diplomce si vyzkouší postavit tuto službu od A do Z. Tedy:
 1. Najdou zákazníky/uživatele.
 2. Definují a sdělí jim svou hypotézu jejich problému.
 3. Získají reakci zákazníků/uživatelů.
 4. Upraví svoji hypotézu (eventuálně několikrát iterují do 2).
 5. Neformálně a formálně definují svůj minimální produkt.
 6. Implementují ho.
 7. Otestují u uživatelů - získají zpětnou vazbu (eventuálně několikrát iterují do 5).
 8. Zhodnotí a nastíní další postup.
Tím to pro ně samozřejmě nekončí. Pokud se jim zadaří, budou pokračovat dál a zlepšovat. Záměrně v zadání není nic o byznys modelu - ten už na FIT nepatří - ale bude dobré o něm též přemýšlet.

Velmi ocením, když se studentům podaří ono zásadní to ship - tedy expedovat svůj výtvor do vnějšího světa (uživatelům/zákazníkům) a sledovat reakci. Nezůstat jen u nápadů a realizace, prostě do toho praští tou kuželkou.

V rámci řešení diplomky bych rád, aby se studenti zúčastnil nějaké soutěže (o těch někdy příště).

Takže se v květnu těším na výsledky mého kreativního experimentu :) a držím svým studentům palce.

Co vy? Píšete diplomku nebo vypisujete téma? Máte raději reaktivní nebo kreativní zadání? A proč?

Žádné komentáře:

Okomentovat