Stránky

17. 1. 2012

Obhajoby diplomek - Lessons learned #1

Krátký postřeh z obhajob SEP mých studentů. Prezentace měli pěkné, vešli se do limitu, a měli je alespoň trošku natrénované. Bohužel všichni udělali jednu chybu. Pokud by toto udělali u závěrečných obhajob diplomek, troufám si tvrdit, že by si tím mohli dost uškodit. A co udělali špatně? Toto:
Zamyslete se nad publikem. Kdo jsou a co od vás chtějí. (Jak asi dopadne klasická VŠ přednáška prezentovaná v mateřské škole?) - (více viz můj minulý post o prezentaci)
Nezamysleli se nad publikem. Vaše publikum na obhajobách budou docenti a profesoři, které bude zajímat jestli umíte:
  • kriticky přemýšlet
  • aktivně řešit zadaný problém
  • aplikovat do praxe vědomosti získané během studia
  • samostatně nastudovat jiná relevantní řešení
  • zvolit vhodné řešení
  • dotáhnout věc do konce (splnit zadání)
Mí studenti měli pěkné prezentace, ale neprodali publiku to co měli. Soustředili se spíš na popis zadání a problému, než na popis vlastní práce. Například pokud je v zadání, že máte vytvořit aplikaci pro iPad, je zbytečné mít 2 slajdy o tom, že mobilních zařízení je tolik co PCček, a iOS má větší podíl než Android. Co je v zadání, je fakt a netřeba o tom diskutovat. Od toho je to zadání. Komise vás "hodnotí" podle odvedené práce.

Žádné komentáře:

Okomentovat